Provádíme sazbu, předtiskovou přípravu a grafické návrhy.

Sazba

  • Sazba a zlom textů, vytváření letáků, hlavičkových papírů, vizitek, katalogů, časopisů a dalších tiskovin.
  • Retuš fotografií - bitmapových obrázků.
  • Vektorizace - možno dle dodané bitmapy nebo dle předlohy.

Grafické návrhy

  • Loga
  • Polepů aut, výloh, bilboardů, bannerů atd.
  • Firemních tiskovin - vizitek, hlavičkových papírů, letáků atd.
  • Tašek, razítek, novoročenek
  •                                           a mnoho dalšího...

Převod dat z netiskových formátů

Máme dlouholeté zkušenosti s převodem dat z formátů, které nejsou určené k tisku. Nejčastěji se jedná o data z CAD 3D programů. I po jejich exportu do 2D formátu téměř nikdy nejsou přímo použitelné k tisku a musí se ručně upravit tak, aby je bylo možné vytisknout. Také to zajistí, že výsledný tisk je správný - velikost, barevnost, deformace apod.

Nejčastější využití je převod z technických výkresů pro tisk tampónem, sítotiskem ale i digitálně.


Předtisková příprava

Tímto se rozumí finální úprava dat tak, aby byla vhodná k tisku určitou technologií.

Každá tisková technologie má určitá omezení a specifikace, která je nutno respektovat - jinak je problematické někdy až nemožné tisk zhotovit. Také sem patří i zkompletování dat tak, aby tisk mohl být správně proveden, správné umístění grafik na tiskovou plochu, kontrola barev, přetisků a mnoho dalšího.