Ofsetový tisk je klasická metoda potisku papíru. Tisk se provádí na tiskových strojích s různě možným počtem barev. Dají se použít i takzv. "přímé" barvy, kde se přesně určí barevnost - to se využívá zvláště u firemních tiskovin, kde jsou požadavky na přesně zadaný odstín barvy.

Vhodný pro vyšší náklady z důvodu náročnosti přípravy tisku.